Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych w PRO-SPORT

Firma PRO-SPORT dokłada wszelkich starań, by chronić powierzone dane osobowe swoich klientów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) i Ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

Kto administruje danymi osobowymi?
Administratorem danych osobowych jest firma PRO-SPORT Rafał Ozimek z siedzibą w Piekarach Śląskich, ul. Słowików 28/4. Danymi współadministratoruje firma PRO-SPORT Justyna Ozimek z siedzibą w Piekarach Śląskich, ul. Słowików 28/4.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?
Celem przetwarzania danych jest realizacja umowy dla usługi poprzez administrowanie zapisami klientów, sprawdzanie obecności na zajęciach, kontrolowanie płatności dokonywanych przez klientów oraz promocja firmy poprzez zamieszczanie zdjęć z zajęć na portalach społecznościowych facebook.com i instagram.com.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ustęp 1 litera a i b RODO.

Jakie dane osobowe zbieramy?
Firma Pro-Sport zbiera następujące informacje o swoich klientach: imię i nazwisko opiekuna, numer telefonu opiekuna, imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia dziecka, adres e-mail, numer konta z którego opłacane są zajęcia, adres osoby wykonującej przelew, wizerunek dziecka.

Jak długo będziemy przetwarzać przekazane dane osobowe?
Firma Pro-Sport będzie przetwarzała dane osobowe w czasie trwania wyrażonej przez Państwa zgody lub zgodnie z przepisami prawa dla zawartych umów.

Komu przekazujemy dane osobowe?
Odbiorcą przetwarzanych przez Pro-Sport danych osobowych jest firma Magnat Kancelaria Podatkowa Hanna Bogdańska i ActiveNow Sp. z o.o.
Zdjęcia zawierające wizerunki dzieci są publikowane na portalach społecznościowych facebook.com i instagram.com.

Przysługujące uprawnienia
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do celów realizacji umowy.
W każdym czasie osobom zainteresowanym przysługuje prawo do:dostępu do treści swoich danych,
• sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
• wniesienia sprzeciwu,
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu realizacji praw wynikających z RODO należy wysłać wypełniony formularz (dostępny w postaci załącznika) na adres mailowy specjalista-odo@centrum-pro-sport.pl

Podanie wszystkich wymaganych danych jest niezbędne do uwierzytelnienia osoby składającej wniosek.

Jeżeli mimo naszego wsparcia uzna Pan / Pani, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje Panu / Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Czy profilujemy dane osobowe naszych klientów?
Ze względu na brak profilowania klientów informujemy, że prawo do niepodlegania profilowaniu jest zawsze realizowane.

Czy dane osobowe trafiają poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Dane wizerunkowe publikowane na kontach portali społecznościowych PRO-SPORT facebook.com i instagram.com automatycznie zostaną przekazane do państwa trzeciego, ich Administratorem stanie się Facebook, 1601 South Carolina Avenue, Palo Alto, CA 943404, USA.

Jak kontaktować się z nami w temacie ochrony danych osobowych?
Pytania dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować do naszego Specjalisty ds. Ochrony Danych Osobowych na adres mailowy specjalista-odo@centrum-pro-sport.pl

 
 

Dane osobowe w serwisie internetowym centrum-pro-sport.pl

 1. Administratorami przetwarzanych w serwisie internetowym danych osobowych są: firma PRO-SPORT Rafał Ozimek z siedzibą w Piekarach Śląskich, ul. Słowików 28/4; forma PRO-SPORT Justyna Ozimek z siedzibą w Piekarach Śląskich, ul. Słowików 28/4.
 2. Administratorzy danych osobowych wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych z którym kontaktować można się mailowo pisząc na adres specjalista-odo@centrum-pro-sport.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO.
 4. Podane dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub realizacji umowy, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną związanych z korzystaniem z serwisu internetowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  3. dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  4. realizacji bieżącej korespondencji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  5. ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  6. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  7. statystycznym dotyczących analiz funkcjonowania, popularności i sposobu korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 5. Podane dane osobowe, w zależności od celu ich przetwarzania będą przetwarzane przez Administratora:
  1. przez czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują ich przetwarzanie;
  2. w przypadku danych osobowych stron i reprezentantów stron umów przez okres 5 pełnych lat licząc od roku następującego po roku wygaśnięcia umowy cywilno-prawnej; okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo wydłużony w przypadku kiedy przetwarzane dane stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
  3. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją korespondencji – do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z przyjęcia i obiegu korespondencji; okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo wydłużony w przypadku kiedy przetwarzane dane stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
  4. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celach statystycznych do momentu złożenia sprzeciwu przez osobę której dane dotyczą.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania zdefiniowanych w pkt. 3, których Administrator nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania danych osobowych.
 7. Podane dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom wyłączenie w celu realizacji umowy (np. operatorom pocztowych, podmiotom realizującym obsługę płatności) lub wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 9. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania i prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a w zakresie, w którym przepisy prawa nie stanowią inaczej również prawo do ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 10. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane w celu indywidualnego dostosowania ofert oraz informacji marketingowych.

Pliki cookie

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotami zamieszczającymi na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp są: firma PRO-SPORT Rafał Ozimek z siedzibą w Piekarach Śląskich, ul. Słowików 28/4; forma PRO-SPORT Justyna Ozimek z siedzibą w Piekarach Śląskich, ul. Słowików 28/4.
 4. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających z serwisu internetowego w następujących celach:
  1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w serwisie internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
  2. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy, ankiet lub danych logowania do serwisu internetowego;
  3. dostosowywania zawartości serwisu internetowego do indywidualnych preferencji Użytkowników;
  4. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z serwisu internetowego.
 5. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies ? w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności serwisu internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
 6. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez ten serwis internetowy zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 7. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
 8. Administrator może korzystać w serwisie internetowym z usług analitycznych (takich jak Google Analytics, Universal Analytics, Facebook Pixel). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w serwisie internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu serwisem internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę serwisu internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w serwisie internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących serwis internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie serwisu internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
 9. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób udostępniania informacji o aktywności w serwisie internetowym. W tym celu należy zainstalować odpowiedni dodatek do przeglądarki internetowej, np. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl lub https://chrome.google.com/webstore/detail/block-facebook/gebclbfnlcebcljmgblacllmjkfidoef?hl=pl